Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Loading

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Zielona Góra 2016

 

Anita Kucharska-Dziedzic

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC - doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka, adiunkta na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka publikacji z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka. Współzałożycielka i od 13 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją.

Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej i drugiej kadencji. Mama Antosia, żona Piotra, właścicielka spanielki, wielbicielka storczyków.

Kontakt

akucharska-dziedzic@kongreskobiet.pl

tel. 602 558 017

 

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Zielona Góra 2016

 

Katarzyna Jurczak

KATARZYNA JURCZAK - pracownik samorządowy z 11-letnim stażem. Obecnie dyrektorka Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego. Od 16 stycznia 2011 roku Pełnomocniczka Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak ds. Równości.

 

Absolwentka politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania funduszami europejskimi  oraz audytu i kontroli zarządczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członkini Rady Programowej Lubuskiego Kongresu Kobiet oraz główna koordynatorka organizowanych przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak pięciu Lubuskich Kongresów Kobiet. Mężatka i dumna mama 6-letniej Hani.


Kontakt:

kjurczak@kongreskobiet.pl

tel. 693 404 385