top of page

DEKLARACJA KONGRESU KOBIETKongres Kobiet, który od lat działa na rzecz uznania praw reprodukcyjnych kobiet jako praw człowieka, w całości popiera żądania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dotyczące prawa do aborcji, równości kobiet i mężczyzn, świeckiego państwa, kontroli obyczajowej i ekonomicznej Kościoła katolickiego oraz respektowania praw osób LGBT.


Kongres Kobiet po raz kolejny wyraża swój stanowczy protest przeciwko drakońskiemu wyrokowi pseudo Trybunału Konstytucyjnego, który skazuje kobiety na tortury (w przypadku ciąży letalnej), odmawia im badań prenatalnych, pozbawia bezpieczeństwa zdrowotnego.


Kongres Kobiet zwraca też uwagę, że pseudo Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku nie uwzględnił elementarnych praw kobiet takich jak konstytucyjnie zagwarantowane prawo do godności, wolności, równości, ochrony prywatności, sumienia i zdrowia.


Kongres Kobiet zwraca się do polskiej i europejskiej opinii publicznej, do polityków i prawników o uznanie praw reprodukcyjnych kobiet jako praw człowieka.


Kongres Kobiet traktuje naszą przynależność do Unii Europejskiej jako polityczny, kulturowy i aksjologiczny priorytet i dlatego sprzeciwia się wszelkim projektom osłabienia polskiej pozycji w Unii oraz planom oderwania jej od Wspólnoty.


Kongres Kobiet wspiera i będzie ekspercko wspierał działania Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, których celem jest przywrócenie w naszym kraju demokracji, praworządności, równości i europejskich standardów szacunku dla praw (każdego) człowieka.


Kongres Kobiet zwraca się z prośbą do wszystkich członkiń, a w szczególności do pełnomocniczek o wspieranie postulatów i działań zarówno Kongresu Kobiet jak i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

115 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie