top of page

Europa równych płac


Głównym celem konferencji jest przedstawienie propozycji ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, przygotowanej przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Kongresu Kobiet.


W dyskusji na temat problemu luki płacowej i jej likwidacji udział wezmą parlamentarzystki, środowiska akademickie, przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, organizacji pozarządowych i placówek dyplomatycznych z Norwegii, Islandii, Danii, UK.


PO CO NAM TA USTAWA?

Od 20 lat średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się w Polsce na poziomie 19% (GUS). Luka widoczna jest zwłaszcza w sektorze prywatnym i w elastycznych składnikach wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. Jeśli uwzględnimy te ostatnie, to skorygowana luka wynagrodzeń w podmiotach zatrudniających przynajmniej 9 pracowników wynosi aż 30%. Porównanie z innymi krajami


UE w oparciu o tę samą metodologię i źródła danych wskazuje, że różnica w poziomie płac jest

w Polsce relatywnie wysoka, zwłaszcza w sektorze prywatnym gdzie przekraczała 28% w 2014 r.

Taka nierówność jest rażącym przykładem niesprawiedliwości, a zarazem dyskryminacji kobiet na

rynkach pracy. Znaczące zmniejszenie/ likwidacja luki płacowej to jeden z czynników niezbędnych

dla pożądanych zmian: większego włączenia kobiet w aktywność zawodową i zmniejszenia ryzyka

niskich emerytur w przyszłości.

209 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ogłoszenie