top of page

Konferencja CPK „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet- międzynarodowe standardy, polskie realia”Centrum Praw Kobiet świętuje w dniach 2-3.12 niezwykły jubileusz : organizacja powstała równo 25 lat temu i niestrudzenie od chwili powstania troszczy się o los i bezpieczeństwo ofiar przemocy domowej (w ogromniej większości kobiety) oraz o poprawę edukacji w tym obszarze.


To niezwykły zbieg okoliczności, że uroczystości jubileuszowe i dedykowana im konferencja odbywają się w czasie ogłoszonych przez międzynarodowe społeczności 16 dni przeciwko pomocy ze względu na płeć. Wzmacnia to komunikat skierowany do polskiego społeczeństwa, że temat przemocy domowej nadal istnieje i że mimo podejmowanych działań przez organizacje społeczne w tym CPK, jego zakres nie ulega znaczącej poprawie.


Przyczynami tego niezadawalającego stanu rzeczy są brak środków - wszystkie organizacje odczuły poważne cięcia albo wręcz wstrzymania wszelkiego wsparcia ze strony państwa, stereotypowa edukacja oraz zawiłe procedury administracyjne, które nie chronią ofiar przemocy skutecznie. Dodatkowo, obecny polski rząd poważnie myśli o wycofaniu się z konwencji stambulskiej, która obliguje rządy do podjęcia koniecznych i szerokich działań, aby drastycznie „rozprawić” się z tematem jakiejkolwiek przemocy.


Ula Nowakowska, Prezeska zarządu CPK, założycielka Centrum ze swoim dzielnym i kompetentnym zespołem codziennie od 25 lat pokonują gigantyczne bariery aby ochronić ofiary przed przemocą i przekonać rząd i społeczeństwo, że jest to temat ważny bo dotyczący 30% polskich rodzin, w których statystycznie dochodzi do przemocy.


W pierwszym dniu jubileuszowej konferencji, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odznaczył szefową CPK Ulę Nowakowską medalem Iustitias Vestras Iudicabo za całokształt działalności w jakże trudnym obszarze.


Stowarzyszenie Kongres Kobiet składa na ręce Pani Prezes serdeczne gratulacje i życzy dalszej wytrwałości w osiąganiu trudnych ale jakże szlachetnych celów jakim jest ochrona godności a w wielu przypadka ludzkiego życia.

78 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie