top of page

Konferencja: Kryzys, rynek pracy i kobiety.

Zaktualizowano: 7 lip 2021
Zapraszamy na konferencję, kórej celem jest przedstawienie wyników raportu otwarcia, który oceniał wpływ pandemii na sytuację kobiet na rynku pracy z uwzględnieniem różnic regionalnych. Raport powstał w oparciu o dane GUS dotyczące zmian na rynku pracy (BAEL) oraz dane uzyskane bezpośrednio od ZUS przez SKK i przedstawi zmiany w poziomie aktywności zawodowej, zatrudnienia oraz bezrobocia kobiet i mężczyzn w okresie 2019-2021 jak też zmiany w poziomie płac i dochodów oraz sytuację kobiet przedsiębiorczyń.


Raport opracowali eksperci i ekspertki Instytutu Badań Strukturalnych we współpracy z SKK w oparciu o przekazane dane i zakres tematyczny. Raport będzie podstawą dla przeprowadzenia dalszych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań jakościowych.


W ramach konferencji organizowany będzie również panel ekspercki, na którym wraz z gościnami: prof. dr hab Małgorzatą Fuszarą (Uniwersytet Warszawski), dr Ewą Rumińską-Zimny (Stowarzyszenie Kongres Kobiet), Barbarą Nowacką (Koalicja Obywatelska) oraz Susanną Romantsovą (IKEA) dyskutować będziemy o przyszłości kobiet na rynku pracy po pandemii oraz polityce na rzecz likwidacji luki płacowej.

Panel poprowadzi Adrianna Rozwadowska.


PROGRAM KONFERENCJI (KLIKNIJ)


Raport został stworzony w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet projektu przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy, w tym walki z luką płacową w ramach programu Aktywni Obywatele finansowanego z funduszu EOG.


Osoby kontaktowe: Ewa Rumińska Zimny – wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet: ewa.a.ruminska@gmail.com Zuzanna Rokita – koordynatorka projektu: z.rokita@kongres.kobiet.pl


236 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie