top of page

Konferencja w Senacie: Równość praw kobiet w Konstytucji Marcowej. Szanse – konsekwencje – paradoksy
Zapraszamy do oglądania debaty z okazji 100-lecia Konstytucji Marcowej.

17 marca 2021, 100-lecie Konstytucji Marcowej, debata on-line, 19.00


PROGRAM:


POWITANIE I SŁOWO WSTĘPNE O HISTORII SENATU:

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka

WYSTĄPIENIA PANELOWE:


Przedstawienie mówczyń i wprowadzenie – dr Małgorzata Tkacz-Janik (Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, Katowice)

  • „Droga kobiet do obywatelstwa” Katarzyna Sierakowska, dr hab. prof. IH PAN, i przewodnicząca KHK Komitetu Nauk Historycznych PAN

  • „Równość de iure, ale czy de facto? Dorobek posłanek i komisji kodyfikacyjnych w zakresie równouprawnienia” Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

  • „Pani minister tańczy, czyli równe prawa w kulturze popularnej Drugiej Rzeczpospolitej”; Dobrochna Kałwa, dr hab. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

  • „Podsumowanie zmian prawnych i ich trwałość po 1945 roku”. Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych


WSPÓŁPRACA:

Kancelaria Senatu RP

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stulecie Praw Kobiet

AFILIACJE i BIOGRAMY WG KOLEJNOŚCI WYSTĄPIEŃ


Gabriela Morawska-Stanecka, prawniczka i działaczka polityczna, od 2019 wiceprezeska Wiosny ds. prawno-legislacyjnych, senatorka X kadencji, wicemarszałkini Senatu X kadencji.


Katarzyna Sierakowska, dr hab., profesor w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie. Zajmuje się historią społeczną XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender, historii kobiet i rodziny. Wykłada na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań

Literackich PAN. Przewodnicząca Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN.


Agnieszka Grzybek, Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER tłumaczka, redaktorka, działaczka społeczna i polityczna, ekspertka równościowa. Z ruchem feministycznym w Polsce związana od 1997 roku. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Współautorka książki Polityka a płeć, Warszawa 2005.


Dobrochna Kałwa, dr hab. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, historyczka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracowniczka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią kobiet, historią kulturową, oral history.

Autorka m. in. książki „Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej”.


Małgorzata Fuszara, profesora w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW

prawniczka i socjolożka, profesora nauk humanistycznych, od 2014 do 2015 sekretara stanu

w Kancelarii Premiera i pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Współtwórczyni

Podyplomowych Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies ISNS UW.


Wprowadzenie i prowadzenie:


Małgorzata Tkacz-Janik, dr n. hum, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Katowice

nauczycielka akademicka, radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, aktywistka feministyczna, niezależna dziennikarka, edukatorka, obecnie pracuje jako specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego oraz wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, popularyzatorka historii kobiet (herstorii).

126 wyświetleń0 komentarzy