top of page

KONGRES KOBIET MA SWOJĄ KAPŁANKĘ!


Diakonka Halina Radacz, wieloletnia członkini Kongresu Kobiet, jego ekumeniczna animatorka, została w sobotę 7 maja 2022 r. kapłanką Kościoła luterańskiego. Wraz z nią kapłankami protestanckimi zostało osiem innych kobiet (również matki – dzieciom). Halina zawsze działała na rzecz równości kobiet i w społeczeństwie, i w Kościele. Pytała, dlaczego mając wiarę i wykształcenie teologiczne takie samo jak mężczyźni, nie może pełnić takich samych ról? Przecież – jak powiedziano w Piśmie – "nie masz Żyda, Greka, ani niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, bo w Chrystusie jedno jesteście”.


Kongres Kobiet składa Halinie, jej księżym koleżankom i całej społeczności luterańskiej serdeczne gratulacje!


foto za: wikipedia.pl