top of page

List prof. Małgorzaty Fuszary do Premiera

Zaktualizowano: 7 gru 2020


Szanowny Panie Premierze,

Z ogromnym zdumieniem przyjęłam wpisy Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zapowiadające wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zdumienie moje wynika z dwóch powodów – pierwszy z nich to wyraźny znak, jaki w ten sposób wysyła polski rząd do sprawców i ofiar przemocy. Gdyby taka była wola rządu byłby to znak przyzwolenia na przemoc, opowiedzenie się po stronie sprawców i ignorowanie cierpienia ofiar. Jest to tym bardziej zadziwiające, że wszystkie dane zarówno polskie jak i zagraniczne wskazują, że w okresie pandemii i wiążącej się z nią izolacją, stresem i frustracją narasta przemoc wobec słabszych – kobiet i dzieci. Nawoływanie do wycofania Polski z ratyfikowanej konwencji jest już w tej chwili pokazaniem, że ochrona ofiar nie jest wartością cenioną przez przynajmniej niektórych członków kierowanego przez Pana rządu.

Drugi powód mojego zdumienia to wyraźna nieznajomość przez wiceministra sprawiedliwości treści konwencji albo celowe przekłamania odnoszące się do jej treści. W swoich wpisach wiceminister przywołuje bowiem nieistniejące w konwencji postanowienia (religia jako przyczyna przemocy wobec kobiet, uczenie chłopców, że mogą chodzić w sukienkach i bawić się lalkami). Nieprawda w wypowiedzi wiceministra może świadczyć albo o nieznajomości treści konwencji albo o celowej próbie wprowadzenia czytelników w błąd przez wysokiego rangą urzędnika państwowego, w nieznanym mi celu.

Jako Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania w latach 2014-2015 zaangażowana byłam w proces ratyfikacji tej Konwencji. Jestem głęboko przekonana, że jej wprowadzenie w życie może przyczynić się do ochrony ofiar przemocy. Bardzo proszę o informację, czy rząd Rzeczpospolitej Polskiej rzeczywiście zamierza wypowiedzieć Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Z poważaniem, Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara


2694 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie