top of page

Męska nagroda XIV Kongresu KobietLaureat należy do mniejszości i nie tylko tego nigdy nie ukrywał, ale jest z tego dumny.

W sprawach równości kobiet i mężczyzn oraz praw kobiet przeszedł ewolucję. Początkowo chyba nie do końca rozumiał ich wagę, a kiedy pod wpływem nacisków środowisk kobiecych, miał po raz

pierwszy mianować pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania wybrał kobietę z możliwie

najbardziej prawego skrzydła swojej partii. Potem było już tylko lepiej, a na ostatnią pełnomocniczkę ds. równego traktowania mianował osobę zaproponowaną przez Kongres Kobiet.

Wspierał projekt Kongresu Kobiet, dotyczący wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych.

Wprawdzie nie wprowadzono parytetu tylko kwoty, ale ich wprowadzenie wymagało dyscypliny

partyjnej, którą w swojej partii w tej sprawie wprowadził.

W pełni wspierał ratyfikację konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i

przemocy domowej,

wprowadził refundację procedury in vitro, a obecnie wspiera projekt odpowiedniej ustawy, regularnie spotykał się z Gabinetem Cieni Kongresu Kobiet,

publicznie opowiada się za legalizacją związków partnerskich,

niedawno złożył deklarację, że nie zaakceptuje na listach wyborczych nikogo, kto nie opowiada się

za prawem kobiet do wolnego wyboru w sprawach reprodukcyjnych, w tym prawa do aborcji.


Będziemy trzymać laureata - Donalda Tuska - za słowo w tej sprawie i liczymy na wsparcie i realizację wszystkich

postulatów XIV Kongresu Kobiet.