top of page

OGŁOSZENIEStosownie do postanowień §45 ust. 9 w zw. z §46 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informuję, iż w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 18.30 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady SKK

 2. Prezentacja przez Zarząd planów działań SKK na bieżącą kadencję 2022 - 2025

 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem planów działań na kadencję 2022 - 2025

 4. Prezentacja przez Zarząd planów finansowych SKK na bieżącą kadencję 2022 - 2025

 5. Głosowanie nad zatwierdzeniem planów finansowych SKK na kadencję 2022 - 2025

 6. Prezentacja przez Zarząd planu działań SKK na rok 2023

 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu działań SKK na rok 2023

 8. Prezentacja przez Zarząd planu finansowego na rok 2023

 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego na rok 2023

 10. Wolne wnioski

 11. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia


Zapraszamy serdecznie wszystkie członkinie Rady.