top of page

Ogłoszenie


Stosownie do postanowień §45 ust. 9 w zw. z §46 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, uprzejmie informuję, iż w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Prezentacja przez Zarząd planu finansowego na rok 2023

  3. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego na rok 2023

  4. Wolne wnioski

  5. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia


Zapraszamy serdecznie wszystkie członkinie Rady!

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie