top of page

Podpisanie przez partnerów społecznych porozumienia na rzecz projektu Kongresu Kobiet

Zaktualizowano: 22 cze 2021Partnerzy społeczni: Konfederacja Lewiatan, OPZZ i Forum Związków Zawodowych oficjalnie poparli projekt legislacyjny likwidacji luki płacowej w Polsce, w celu zwalczenia dyskryminacji płacowej kobiet, przygotowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Zadeklarowali, że wniosą procedowanie tego projektu przez Radę Dialogu.


W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie organizacji pracodawców wzięli udział: Anna Karaszewska - prezeska stowarzyszenia Kongres kobiet, prof. Jacek Męcina, Andrzej Radzikowski - przewodniczący OPZZ i Dorota Gardias - przewodnicząca Forum związków zawodowych.

Luka płacowa w Polsce wynosi niezmiennie średnio 19%, a skorygowana o elastyczne składniki wynagrodzenia sięga nawet 30%, co sprawia, ze Polska jest krajem o jednej z największych różnic wynagrodzeń miedzy kobietami i mężczyznami w Europie.

Dlatego śladem innych krajów europejskich proponujemy przyjęcie mechanizmu prawnego w tej kwestii. Likwidacja dyskryminacji płacowej kobiet staje się pilną potrzebą, zwłaszcza w obliczy kryzysu wywołanego pandemią, który znacznie bardziej dotyka kobiety pogłębiając istniejące już nierówności.


Apelujemy o szerokie poparcie polityczne tego projektu i jak najszybsze jego uchwalenie.

https://www.kongreskobiet.pl/pressroom-1


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,

finansowanego z Funduszy EOG9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie