top of page

Postulaty XI Kongresu Kobiet


XI Kongres sformułował XI postulatów


1. Domagamy się gwarancji prawnych w celu likwidacji luki placowej. Niezależność finansowa kobiet jest najlepszym gwarantem samodzielnego stanowienia o sobie; równa płaca za równa pracę nie jest przywilejem, jest naszym prawem.


2. Oczekujemy realnych i skutecznych działań na rzecz zahamowania rosnącego problemu masowego odchodzenia kobiet z rynku pracy. Domagamy się też odpowiedzialnej polityki społecznej, która będzie usamodzielniać kobiety a nie ubezwłasnowolniać.


3. Domagamy się niezwłocznego przedstawienia i realizacji konkretnych działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym i poprawiających jakość powietrza w Polsce.


4. Domagamy się wprowadzenia naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych.


5. Domagamy się wprowadzenia zasad wyborów proporcjonalnych we wszelkich rodzajach wyborów. Okręgi jednomandatowe eliminują kobiety.


6. Zgodnie z dyrektywą europejską domagamy się wprowadzenia 40% kwot dla kobiet w ramach zarządów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i Spółek Giełdowych.


7. Domagamy się równych praw i szans dla grup wykluczonych i dyskryminowanych w tym osób LGBT plus. Domagamy się prawnego uznania związków partnerskich.


8. Domagamy się godnego traktowania i godnego materialnego, edukacyjnego i egzystencjalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.


9. Domagamy się uznania praw kobiet nie-Polek, przedstawicielek mniejszości narodowych, migrantek i uchodźczyń.


10. Domagamy się równego traktowania dziewcząt i chłopców w edukacji, eliminacji stereotypów i wszelkich form dyskryminacji w szkole. Domagamy się wprowadzenia w ramach powszechnej edukacji zajęć z etyki ekologicznej, która kształtowała by afirmatywne postawy wobec środowiska naturalnego


11. Domagamy się ochrony i wzmocnienia instytucji demokratycznych, wolnych sądów, wolnych mediów, niezależnej administracji publicznej.

125 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie