POSTULATY XIV KONGRESU KOBIET
My kobiety zgromadzone na XIV Kongresie Kobiet pragniemy żyć w

demokratycznym, proeuropejskim, proekologicznym, świeckim, egalitarnym

państwie prawa, wolnym od autorytaryzmu, nacjonalizmu, fundamentalizmu,

korupcji i nepotyzmu. Takie państwo pragniemy współtworzyć i dlatego

domagamy się w szczególności:


1. Parytetów i „suwaka” na listach wyborczych, bo bez brania udziału we władzy

będziemy jej wiecznymi i nieskutecznymi petentkami. Domagamy się też

zastosowania parytetów we władzach wykonawczych (przede wszystkim w

rządzie), a także – zgodnie z dyrektywą unijną – stosowania kwot w zarządach

spółek.


2. Domagamy się instytucjonalnych gwarancji równości kobiet i mężczyzn, a więc

powołania ministry ds. równego traktowania (z odrębnym budżetem),

pełnomocniczek ds. równego traktowania w każdym województwie, a także

finansowanych z budżetu centralnego Rad Kobiet we wszystkich jednostkach

samorządu terytorialnego.


3. Domagamy się pełni praw reprodukcyjnych to znaczy: nowoczesnej edukacji

seksualnej w szkole, refundowanej antykoncepcji, bezwarunkowego dostępu

do aborcji, nowoczesnej opieki okołoporodowej, pełnej dostępności do usług

ginekologicznych w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a także pełnego

finansowania zabiegów In vitro.


4. Domagamy się równych płac za pracę równej wartości i wprowadzenia w życie

projektu ustawy w sprawie ograniczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i

mężczyzn, przygotowanej przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet. 


5. Domagamy się podniesienia świadczeń opiekuńczych do poziomu średniej

krajowej i uznania prawa do pracy dla osób zajmujących się dziećmi z

niepełnosprawnością.


6. Domagamy się skutecznej ochrony kobiet i słabszych przed przemocą domową i

molestowaniem seksualnym w sferze publicznej.


7. Domagamy się nowoczesnej, równościowej edukacji, zrównoważenia

patriarchalnej wizji historii przez herstorię.


8. Domagamy się prawa do zawierania małżeństw i wchodzenia w sformalizowane

prawnie związki partnerskie dla wszystkich dorosłych osób, niezależnie od płci i

orientacji seksualnej.


9. Domagamy się zmiany prawa dla uchodźców tak, by okrucieństwo wobec nich

nie miało charakteru prawnego a pomoc, humanitaryzm i solidarność z nimi nie

były karalne. Prawo nie może być w konflikcie z sumieniem.


10. Radykalnej zmiany podejścia do środowiska, tak aby długotrwała ochrona

klimatu, wód, powietrza i lasów, zgodnie z unijnymi strategiami, była

nadrzędnym celem państwa. Domagamy się też poprawy losu i dobrostanu

zwierząt, w tym ograniczenia chowu przemysłowego oraz całkowitego zakazu

hodowli zwierząt na futra.

161 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

OGŁOSZENIE