top of page

POSTULATY XIV KONGRESU KOBIET
My kobiety zgromadzone na XIV Kongresie Kobiet pragniemy żyć w

demokratycznym, proeuropejskim, proekologicznym, świeckim, egalitarnym

państwie prawa, wolnym od autorytaryzmu, nacjonalizmu, fundamentalizmu,

korupcji i nepotyzmu. Takie państwo pragniemy współtworzyć i dlatego

domagamy się w szczególności:


1. Parytetów i „suwaka” na listach wyborczych, bo bez brania udziału we władzy

będziemy jej wiecznymi i nieskutecznymi petentkami. Domagamy się też

zastosowania parytetów we władzach wykonawczych (przede wszystkim w

rządzie), a także – zgodnie z dyrektywą unijną – stosowania kwot w zarządach

spółek.


2. Domagamy się instytucjonalnych gwarancji równości kobiet i mężczyzn, a więc

powołania ministry ds. równego traktowania (z odrębnym budżetem),

pełnomocniczek ds. równego traktowania w każdym województwie, a także

finansowanych z budżetu centralnego Rad Kobiet we wszystkich jednostkach

samorządu terytorialnego.


3. Domagamy się pełni praw reprodukcyjnych to znaczy: nowoczesnej edukacji

seksualnej w szkole, refundowanej antykoncepcji, bezwarunkowego dostępu

do aborcji, nowoczesnej opieki okołoporodowej, pełnej dostępności do usług

ginekologicznych w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a także pełnego