top of page

Stanowisko Kongresu Kobiet w sprawie decyzji TK

Zaktualizowano: 7 gru 2020

Kongres Kobiet od początku swego istnienia

- walczy o równe prawa kobiet i mężczyzn

- uznaje, że prawa reprodukcyjne stanowią integralną część praw człowieka

-uznaje, że prawo do decydowania o własnym macierzyństwie i prawo do przerywania ciąży są niezbywalnymi uprawnieniami kobiet

- uznaje, że tak zwany kompromis aborcyjny jest fikcją i przejawem hipokryzji rządzących elit (prawa kobiet do aborcji nie były egzekwowane).

Dziś Kongres Kobiet uznaje, że wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego jest nie tylko przejawem okrucieństwa wobec kobiet ale, że stanowi odebranie ich fundamentalnych ludzkich praw.


Nie tylko nie możemy dać na to naszej zgody, ale i wzywamy wszystkich i wszystkie do aktywnego sprzeciwienia się tej politycznej, haniebnej decyzji. Zachęcamy do (spacerowych) protestów i wywierania wszelkich nacisków  na władzę, zarówno polityczną jak i kościelną, by drakońska decyzja TK została wycofana, a prawa kobiet zostały uznane i były szanowane jako prawa człowieka. Apelujemy do lekarzy, aby nie odmawiali kobietom pomocy i realizowali świadczenia medyczne kierując się etyką lekarską i dobrem kobiet. 

314 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie