top of page

Stanowisko Kongresu Kobiet w sprawie projektu całkowitego zakazu aborcji

Zaktualizowano: 7 gru 2020


Kongres Kobiet od samego początku walczył o prawa kobiet w każdej dziedzinie: publicznej, politycznej, zawodowej i prywatnej.


Uważamy, że prawo do autonomii i niezależności kobiet w każdej sferze życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. Najważniejszym z nich jest prawo do decydowania o własnym losie, w tym macierzyństwie i kształcie rodziny.


Prawo do aborcji, na którą kobiety decydują się w sytuacjach granicznych, jest prawem, które z jednej strony pozwala im na zachowanie autonomii i odpowiedzialnych postaw rodzicielskich, z drugiej jest sprawdzianem stosunku państwa do kobiet. W całym cywilizowanym świecie kobiety traktowane są jako osoby suwerenne, które mają prawo i możliwości podejmowania decyzji o własnych życiu, jedynie w Polsce kobiety traktowane są jako istoty zależne i infantylne, za których decyzje muszą podejmować organizacje religijne oraz władza polityczna. Dotychczasowy kształt ustawy o tak zwanym „planowaniu rodziny” i ochronie płodu ludzkiego, odnosił się wyłącznie do ochrony płodu (bo nie kobiety i nie narodzonego już dziecka). O planowaniu nie mogło być mowy (nie ma w Polsce ani edukacji seksualnej ani refundowanych środków antykoncepcyjnych). Zapisy ustawy (możliwość aborcji z trzech powodów) nie były respektowane. Strach przed panującą ideologią i konformizm wobec władzy (politycznej i religijnej) ograniczał egzekucję praw, które kobiety do tej pory miały. Dziś rząd zamierza im je ostatecznie odebrać.


W sytuacji, gdy cały świat pochłonięty jest ratowaniem życia i zdrowia obywateli, fundamentalistyczna władza w Polsce zamierza zająć się wprowadzeniem w życie barbarzyńskiego prawa mającego ubezwłasnowolnić kobiety.


Całkowity zakaz aborcji, który proponuje średniowieczna w duchu, ale potężna finansowo i politycznie organizacja Ordo iuris i jej popleczniczka Kaja Godek, ma stanowić element… rządowego planu w czasie pandemii, która wykorzystywana jest przez władzę jako okazja dla ustanowienia rządów autorytarnych i fundamentalistycznych.


Kongres Kobiet mówi stanowcze „nie!” ubezwłasnowolnieniu kobiet, mówi stanowcze „nie!” fundamentalistycznym projektom rządu. Opowiadamy się za pełnią praw kobiet, w tym za nienaruszalnym prawem do samostanowienia o własnym losie i macierzyństwie.


Stowarzyszenie Kongres Kobiet

243 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie