Uchwała nr 1 Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet w sprawie przesunięcia terminu walnego zebrania.

Aktualizacja: 1 cze 202029 maja 2020 r.w


Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 17/33, 00-640

Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347440 ("Stowarzyszenie"), niniejszym

podejmuje uchwałę w przedmiocie przesunięcia terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członkiń/Członków Stowarzyszenia. Nowy termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członkiń/Członków Stowarzyszenia zostanie podany jak tylko będzie to możliwe prawnie i

bezpieczne.

Przedmiotowa Uchwała uzasadniona jest zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z

tym zagrożeniami dla zdrowia Członkiń/Członków, a także chęcią zapewnienia wszystkim

Członkiniom / Członkom możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, co

mogłoby się okazać niemożliwe przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członkiń/Członków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet w składzie:

Anna Karaszewska - prezeska

Ewa Rumińska-Zimny

Magdalena Środa

Krystyna Boczkowska

Bogusława Matuszewska

158 wyświetlenia0 komentarz

ul. Mokotowska 17/33

00-640 Warszawa

biuro@kongreskobiet.pl

  • Czarny Twitter Ikona
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Numer KRS: 0000347440

Numer NIP: 7010218282

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET

© 2019 by Stowarzyszenie Kongres Kobiet