Violence against Women in politics - dyskusja ODHiR podczas sesji Komisji ONZ ds. Kobiet


Zapraszamy na dyskusję organizowaną 17 marca przez ODiHR na 65 sesji Commission on the Status of Women - CSW (Komisji ONZ ds. Kobiet) w Nowym Jorku.


Temat „Violence against Women in politics” (Przemoc wobec kobiet w polityce).

Debata w języku angielskim.


Członkini zarządu Kongresu Kobiet, Ewa Rumińska-Zimny będzie mówić o tym, jak skutecznie budować sojusze, aby wzmocnić przywództwo kobiet w zwalczaniu strukturalnych barier w udziale w polityce i zatrudnieniu.


AGENDA:Agenda CSW Side Event VAWP ENG
.pdf
PDF • 570KB


Повестка дня КПЖ Сопутствующее мероприят
.
• 357KB


25 wyświetlenia0 komentarz