top of page

Wspieramy Białoruś!

Zaktualizowano: 28 paź 2020Od momentu masowego, społecznego buntu przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim na Białorusi, kobiety stały się wiodącą siłą białoruskiej opozycji ulicznej. Od 13 sierpnia, najbardziej krwawo stłumionych protestów społecznych, w każdą sobotę kobiety masowo wychodzą na ulice miast skutecznie powstrzymując interwencje Omonu. Setki, tysiące kobiet staje pokojowo naprzeciw Omonu mobilizując swoją niezłomną i odważną postawą do strajków generalnych i niedzielnych wielotysięcznych marszy jedności. Protesty są niesione przez kobiety, ale tez ich ciężar spada na kobiety, które są obecne w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Opozycja kobiet to spontaniczny, oddolny, jednak coraz lepiej zorganizowany ruch, który nie ma jednej liderki ale setki, tysiące zaangażowanych kobiet.


Prosimy o przekazywanie środków na rachunek bankowy o numerze:

84 1240 1040 0000 0011 0187 0970


W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Solidarności z opozycją kobiet na Białorusi postanowił utworzyć Fundusz Wsparcia na rzecz Kobiet Opozycji Białoruskiej,  którego wyłącznym celem będzie wzmocnienie kobiet walczących o demokracje i prawa człowieka na Białorusi, w szczególności na: (I) wsparcie prawne; (II) pokrycie grzywien i kar finansowych nałożonych przez państwo białoruskie jako forma represji za udział w protestach; (III) wsparcie finansowe dla strajkujących pracownic; (IV) wsparcie dla dziennikarek; (V) szkolenia wzmacniające działalność kobiet i organizacji kobiecych walczących o demokrację, prawa kobiet, prawa człowieka; (VI) stypendia indywidualne. Zasady i kryteria przyznawania pomocy ze środków Funduszu będą zamieszczone na stronie internetowej SKK    

W celu zachowania pełnej przejrzystości zbiórki zbieranie funduszy będzie przebiegać według ściśle określonych zasad, ujętych w regulaminie.


28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ogłoszenie