top of page

Zielony Kongres KobietJesteśmy na Zielonych Dniach w Pestkownicy w Puszczy Drawskiej.

Zapraszamy na nasze panele:


Piątek 27.08

“Europejski Zielony Ład, odnowa po covid i gender budgeting” 17:30 – 18:30

Gościnie: prof. Magdalena Środa (online lub video), dr Ewa Rumińska-Zimny, Joanna Maria Stolarek (online), Agnieszka Odachowska i inne.

Prowadzenie: Bogna Czałczyńska


Sobota 28.08

Ekofeminizm w działaniu- 17:30 – 18:30

Prezentacja zwycięskich inicjatyw w konkursie na najlepszą zieloną akcję Kongresu Kobiet ufundowaną przez biuro Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie, a także działań pierwszego polskiego szkolenia EGAT Green European Foundation.

Prowadzenie: Agnieszka Odachowska oraz Aleksandra Kołeczek (do potw.)


W planie znajdują się następujące bloki tematyczne i partnerstwa:

 1. W partnerstwie z grupą Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim: „Zielona debata o przyszłości Europy”:

 • (debata plenarna) Europa wartości, demokracji, praw człowieka i państwa prawa

 • (debata plenarna) Zielona Europa regionów i miast a wyzwania dla klimatu i odbudowy

 • (debata plenarna) Nowa globalna geopolityka klimatu i zasobów a miejsce Europy i Polski

 • (sesja równoległa) Gospodarka cyfrowa i sztuczna inteligencja – etyka, odpowiedzialność, prawa człowieka – debata

 • (okrągły stół) Czy Europa potrzebuje genetycznych modyfikacji organizmów żywych?

 • (okrągły stół) Bomby ekologiczne – jak je zneutralizować? Konieczna remediacja skażeń chemicznych (spotkanie online interesariuszy regionów skażonych z udziałem zielonych polityków i polityczek)


 1. W partnerstwie z Fundacją im. Heinricha Bölla i stowarzyszeniem „Ostra Zieleń”: „Demokracja nie spada z nieba – aktywizm młodych”:

 • Starzy i młodzi w czasach kryzysu – międzypokoleniowa solidarność czy rywalizacja?

 • Po co i dla kogo jest samorząd? Jak rady młodzieży mogą współpracować z samorządami? (gra ról)

 • Jak przekształcać aktywizm uliczny w zaangażowanie polityczne?