top of page
56326502_2609765379039094_26424712758799

Głównym celem projektu, jest stworzenie i realizacja nowych lokalnych inicjatyw wdrażanych przez kobiety i dla kobiet. Budowanie kobiecej lokalnej sieci współpracy; aktywizacja i integracja lokalnej społeczności i zaangażowanie ich do działania na rzecz zmiany, a także wzmocnienie liderek działających na rzecz praw kobiet, praw człowieka i praw obywatelskich.

Pozostałe cele to: powołanie nowych lokalnych liderek; wzmocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego; wzmocnienie kobiet; zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw i szans; przekazanie wiedzy dot. praw kobiet (w tym stanowiska pro-choice), praw człowieka, praw obywatelskich, aktywności społecznej, wyposażenie kobiet w takie umiejętności jak: przywództwo, zarządzanie projektem, budowanie lokalnych społeczności na rzecz zmiany, sieciowanie.


 

Projekt pilotażowy realizowany w województwie łódzkim, mający na celu stworzenie sieci współpracujących ze sobą aktywistek oraz wzmocnienie działaczek walczących o prawa kobiet, prawa człowieka i wolności obywatelskie. W pilotażu uczestniczyły 4 ośrodki. Przyznano 3 granty na lokalne projekty.

Aktywności w ramach projektu:

  • ⎯  21 sesji Latającego Uniwersytetu obejmujące m.in. szkolenia, warsztaty, spotkania z inspirującymi liderkami.

  • ⎯  3 granty, w ramach których zorganizowano Kongres Kobiet w Wolborzu, Konferencję w sprawie przemocy ekonomicznej w Tomaszowie oraz warsztaty Wen Do w Sieradzu.

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZY WSPÓŁPRACY Z:

osife.jpg
bottom of page