top of page

Rada Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej działalności. Składa się od 11 do 26 członkiń/członków, w tym Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.

Członkinie/członkowie Rady Stowarzyszenia powoływani są spośród zwyczajnych członkiń/członków Stowarzyszenia.

KADENCJA 2022 - 2025

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Małgorzata Fuszara

Członkinie Rady Stowarzyszenia:    ​

 1.  Agata  Araszkiewicz

 2.  Henryka Bochniarz

 3.  Bogna Czałczyńska

 4.  Agata Czarnacka

 5.  Joanna Hańderek  

 6.  Teresa Kamińska

 7.  Lena Kolarska-Bobińska  

 8.  Jadwiga Król

 9.  Anna Maziarska

 10.  Agnieszka Odachowska-Piosik

 11.  Violetta Ratajczak

 12.  Kazimiera Szczuka

 13.  Małgorzata Tkacz-Janik 

 14.  Dana  Wawrowska

 15.  Ewa Woydyłło-Osiatyńska

 16.  Anita Ziegler-Chamielec

 

KADENCJA 2019 - 2022

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Małgorzata Fuszara

Członkinie Rady Stowarzyszenia:    

 1.  Małgorzata Fuszara 

 2.  Araszkiewicz Agata 

 3.  Bochniarz Henryka 

 4.  Diduszko Agata 

 5.  Hańderek Joanna 

 6.  Hübner Danuta

 7.  Kamińska Teresa 

 8.  Kolarska-Bobińska Lena 

 9.  Król Jadwiga 

 10.  Malyugina Olesya 

 11.  Ratajczak Violetta

 12.  Szygenda Agnieszka

 13.  Szczuka Kazimiera 

 14.  Tkacz-Janik Małgorzata 

 15.  Wawrowska Dana 

 16.  Woydyłło Ewa 

KADENCJA 2016 - 2019

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Henryka Bochniarz

Członkinie Rady Stowarzyszenia:

 1.  Henryka Bochniarz

 2.  Krystyna Boczkowska

 3.  Danuta Hübner

 4.  Beata Jarosz

 5.  Teresa Kamińska

 6.  Jadwiga Król

 7.  Justyna Kryczka

 8.  Bogusława Matuszewska

 9.  Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka

 10.  Aneta Dekowska

 11.  Anna Podniesińska

 12.  Kazimiera Szczuka

 13.  Agnieszka Szygenda

 14.  Magdalena Środa

 15.  Ewa Woydyłło-Osiatyńska

 

 

KADENCJA 2013 - 2016

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia: Henryka Bochniarz

Członkinie Rady Stowarzyszenia:

 1.  Lidia Adamska 

 2.  Henryka Bochniarz

 3.  Krystyna Boczkowska

 4.  Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska

 5.  Agnieszka Graff

 6.  Agnieszka Grzybek

 7.  Anna Gwoińska

 8.  Danuta Hübner

 9.  Beata Jakoniuk-Wojcieszak

 10.  Dagmara Janowicz

 11.  Beata Jarosz

 12.  Teresa Kamińska

 13.  Jadwiga Król

 14.  Justyna Kryczka

 15.  Bogusława Matuszewska

 16.  Anna Podniesińska

 17.  Kazimiera Szczuka

 18.  Agnieszka Szygenda

 19.  Magdalena Środa

 20.  Helena Żukowska

bottom of page