top of page

Raport Kobiety, rynek pracy i równość płac

Mamy przyjemność przedstawić najnowszą publikację Stowarzyszenia Kongres Kobiet, raport KOBIETY, RYNEK PRACY I RÓWNOŚĆ PŁAC !


Celem raportu jest ocena sytuacji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem luki płacowej po pandemii COVID-19 (2019–2022) oraz przedstawienie wniosków dla polityki. Raport jest oparty na wynikach badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych dla Stowarzyszenia Kongres Kobiet, danych statystycznych (GUS, ZUS) i publikacjach z tego zakresu.

Prezentacja Kobiety, rynek pracy i równość płac.png

RAPORT DO POBRANIA:

​Według raportu:

  • W ciągu ostatnich 4 lat pandemia COVID utrwaliła się gorszą sytuacja kobiet w porównaniu z mężczyznami na rynku pracy. Uważa tak 35% ankietowanych kobiet i tylko 13% mężczyzn. Cechuje ją niższa aktywność zawodowa, dezaktywizacja i niższe płace. Główną przyczyną są obowiązki rodzinne.

  • Brakuje świadomości, wiedzy i danych o równości praw. Aż 78% pracujących nie spotkało się z pojęciem luki płacowej i aż w 70% firm nigdy nie było mowy na temat nierówności płac

 

  • Dyskryminacja jest istotną przyczyną nierówności. Aż 1/5 mężczyzn uważa, że nierówności płac kobiet i mężczyzn wynika z mniejszego zaangażowania w pracę z uwagi na dzieci.

  • Mężczyźni znacznie rzadziej dostrzegają dyskryminację i częściej są przekonani o równości szans. Tylko 39% mężczyzn na tych samych stanowiskach i z tymi samymi obowiązkami uważa, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. Blokuje to wprowadzanie polityk prorównościowych.

 

 

 

  • Działania rządu mają charakter fasadowy. I fatycznie wpierają dezaktywizację kobiet zachęcając je do pozostania w domu. Brakuje woli politycznej i konkretnych działań – harmonogramu prac, jak też źródeł finansowania. Wymaga to odejścia od patriarchalnego modelu gospodarki na rzecz modelu partnerskiego.

  • Biznes ma szansę zostać liderem zmian, zwłaszcza duże firmy.

  • Ważną rolę pełnią organizacje kobiece, które działają w szerszej perspektywie praw kobiet.

  • Konieczne są nowe regulacje wprowadzające „twarde” narzędzia realizacji praw prorównościowych. Równocześnie należy wzmocnić „miękkie” działania na rzecz zmiany stereotypów dotyczących roli kobiet.

  • Konieczne jest kompleksowe działanie w wielu obszarach i współpraca wszystkich interesariuszy – rządu, samorządów, sektora prywatnego i organizacja pozarządowych.

A jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej zapraszamy do czytania naszego raportu!

---------------

Raport został zrealizowany ramach projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy" realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Nie wiemy.png
stereotypy.png
20.png
bottom of page