top of page

                Heinrich Boll Stiftung

                Fundacja Strefa Zieleni

                Lab Rescue

                Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

                Fundacja Centrum Praw Kobiet

                Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

                Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

                Konfederacja Lewiatan

                BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

                Fundacja Rodzić po Ludzku

                Fundacja Alberta Schweitzera

                Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

                                                                            Obywatele RP

                Fundacja Dom Kultury

                Fundacja Perspektywy

                Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

                Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego

                Miłość nie wyklucza

       Niech żyją

      Empatia

                Fundacja eFKropka

                Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OBWE/ODIHR)

bottom of page