top of page

WSPIERAMY BIAŁORUŚ!

84 1240 1040 1111 0011 0187 0970.png

Od momentu masowego, społecznego buntu przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim na Białorusi, kobiety stały się wiodącą siłą białoruskiej opozycji ulicznej. Od 13 sierpnia, najbardziej krwawo stłumionych protestów społecznych, w każdą sobotę kobiety masowo wychodzą na ulice miast skutecznie powstrzymując interwencje Omonu. Setki, tysiące kobiet staje pokojowo naprzeciw Omonu mobilizując swoją niezłomną i odważną postawą do strajków generalnych i niedzielnych wielotysięcznych marszy jedności. Protesty są niesione przez kobiety, ale tez ich ciężar spada na kobiety, które są obecne w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Opozycja kobiet to spontaniczny, oddolny, jednak coraz lepiej zorganizowany ruch, który nie ma jednej liderki ale setki, tysiące zaangażowanych kobiet.

W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Solidarności z opozycją kobiet na Białorusi postanowił utworzyć Fundusz Wsparcia na rzecz Kobiet Opozycji Białoruskiej,  którego wyłącznym celem będzie wzmocnienie kobiet walczących o demokracje i prawa człowieka na Białorusi, w szczególności na: (I) wsparcie prawne; (II) pokrycie grzywien i kar finansowych nałożonych przez państwo białoruskie jako forma represji za udział w protestach; (III) wsparcie finansowe dla strajkujących pracownic; (IV) wsparcie dla dziennikarek; (V) szkolenia wzmacniające działalność kobiet i organizacji kobiecych walczących o demokrację, prawa kobiet, prawa człowieka; (VI) stypendia indywidualne. Zasady i kryteria przyznawania pomocy ze środków Funduszu będą zamieszczone na stronie internetowej SKK    

W celu zachowania pełnej przejrzystości zbiórki zbieranie funduszy będzie przebiegać według ściśle określonych zasad, ujętych w regulaminie.

Prosimy o przekazywanie środków na rachunek bankowy o numerze:

84 1240 1040 1111 0011 0187 0970

bottom of page