top of page

 X Kongres Kobiet

 

Zarejstrowało się 4500 uczestniczek i uczestników.

- Przyjechały przedstawicielki wszystkich 16 województw – kobiety ponad podziałami politycznymi, o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk, reprezentujące duże miasta jak i małe wioski – w pełnym przekroju wiekowym.

- Uczestniczyły przedstawicielstwa 9 państw (Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Dania, Ukraina, Węgry, Macedonia).

- Wzięło udział 9 grup zorganizowanych (m.in. grupa rekonstrukcyjna herstoryczna, reprezentujące różne regiony, zawody, firmy, stowarzyszenia, kluby).

- Obrady Kongresu relacjonowało 64 przedstawicielek i przedstawicieli świata mediów.

- W organizacji wydarzenia pomagała grupa …. wolontariuszy i wolontariuszek z Poznania i innych miast Polski.

- Zorganizowano 23 Centra tematyczne.

- Odbyło się 66 paneli równoległych,  21 warsztaty, 5 wykładów, 5 sesji plenarnych, 2 przemówienia inspiracyjne, 2 stand-upy, 2 koncerty, 1 przedstawienie.  

- Wystąpiło 355 panelistek i panelistów.

- Przedstawiono 2 raporty.

- Pokazano 8 filmów.

- Odbyło się 8 spotkań autorskich.

- W Parku Kobiet wystawionych było 77 stoisk firm, organizacji pozarządowych i wydawnictw książkowych.

bottom of page