top of page

ZESPÓŁ SKK

Zuzanna Rokita

koordynatorka projektu

Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, realizowanego w ramach Programu Aktywni Obywatele

z.rokita@kongreskobiet.pl

Zofia Boratyńska
koordynatorka rozwoju instytucjonalnego


z.boratynska@kongreskobiet.pl

bottom of page